top of page

<​연홍 병풍 - 2단>

軟紅; Powder pink

DSC03005.JPG

:: 추천 돌복

: : SPEC : :

 

> 깔끔 ★★★★

> 풍성 ★★★

> 품격 ★★★★★

> 세련 ★★★★★

> 선호도 ★★★★★

 

 

 

: : KEY WORD : :

 

# 파스텔톤의 한복과 잘 어울리는 돌상

# 병풍돌상

# 엄마들이 젤 선호하는 색감

# 깔끔하면서도 세련된 돌상

# 여성여성한 엄마들 선호도 1위 돌상

 

Preview

bottom of page